EmailChoose Note

Instructions :Denne læren er ikke basert på hypoteser eller meninger. Det er innsikter som er kommet fordi det har åpnet seg en evne til å se innenfra. Dette er et faktum som i all ydmykhet må fremheves, hvis leseren skal kunne få den dype forståelsen som allerede er blitt gitt til den som skriver dette.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se