EmailChoose Note

Instructions :En ny fødsel er en ny mulighet til å gjøre åndelige erfaringer, men den er også en ny mulighet til å gjøre feil og pådra seg flere laster.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se