EmailChoose Note

Instructions :Egoet er et objekt. Sinnet kjenner bare objekter. Derfor kjenner vi mennesker ikke oss selv når vi bare kjenner egoet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se