EmailChoose Note

Instructions :Den som retter oppmerksomheten mot det grenseløse i stedet for mot de små detaljene, den som ikke forholder seg til fragmenter, men til helheten som inneholder alt, får en del av dens makt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se