EmailChoose Note

Instructions :Selv om den guddommelige aktiviteten opphører i ett univers, fortsetter den samtidig i et annet. Hvis vår verdensbevissthet til slutt vender tilbake til sin kilde, er det andre verdensbevisstheter og andre verdener som går videre. Skapelse har ingen begynnelse og ingen slutt, men det er pauser og hvileperioder på samme måte som i vårt menneskelige liv i og utenfor koppen.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se