EmailChoose Note

Instructions :På den lange veien ser søkeren vanligvis altfor pessimistisk på noen av sine svakheter, og fordømmer seg selv. Samtidig er han eller hun kanskje totalt blind for sin alvorligste svakhet – klamringen til det personlige egoet i enhver sammenheng.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se