EmailChoose Note

Instructions :Når vår bevissthet, holdning og personlighet har nådd et så høyt nivå som dette, blir ikke altruistiske plikter en irriterende byrde, men en del av vår åndelige vei mot oppvåkning som vi ikke ønsker å befris fra.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se