EmailChoose Note

Instructions :Sannhetene som Lao Tze, Buddha og Jesus kjente til har relevans også under dagens forhold – som er så annerledes – ellers ville de ikke vært sannheter. Men måten de uttrykkes på kan godt være forskjellig.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se