EmailChoose Note

Instructions :Etter hvert vil vi føle trang til å trekke oss unna ting som ikke har noen verdi. Ureflekterte og vanemessige sysler sammen med engasjement i andre overfladiske anliggender vil forsvinne samtidig som vi får et stadig dypere behov for å stille tankene og for indre fred.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se