EmailChoose Note

Instructions :Ingen er så høyt utviklet at han eller hun kan avstå fra å be. Bønnen har en viktig plass i den filosofiske søkerens liv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se