EmailChoose Note

Instructions :Hvordan kan en mental tilstand være siste trinn i oppvåkningen? Den er midlertidig, og en mystisk opplevelse er nettopp det. Den er noe som kommer og så forsvinner igjen. Oppvåkningen til uavbrutt sannhet er bortenfor og høyere.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se