EmailChoose Note

Instructions :Det er ingen som kan velge om de vil lete etter himmelriket eller ei; etter vårt høyere åndelige selv. Alle leter etter det, bevisst eller ubevisst, og er forutbestemt til å gjøre det...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se