EmailChoose Note

Instructions :Et ekteskap som enten er utilfredsstillende for den ene eller ulykkelig for begge, kan alltid ta en ny retning hvis det betraktes fra et annet perspektiv – et høyere perspektiv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se