EmailChoose Note

Instructions :Jo mer vennlighet vi viser mot andre, dessto mer vil deres væremåte reflektere i det minste noen av disse kvalitetene tilbake til oss. Jo mer vi forbedrer oss mentalt og moralsk, dessto mer vil gjenklanger av denne forbedringen komme tilbake til oss fra våre omgivelser.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se