EmailChoose Note

Instructions :Det kan ta tid før intuisjonen gir seg til kjenne, men når den kommer, vil den indre vissheten den gir, den sterke følelsen av å ha rett, gjøre det mulig for oss å handle raskt og besluttsomt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se