EmailChoose Note

Instructions :Den som har et sterkt ønske om å tjene andre, som har et balansert følelsesliv og er bra utrustet intellektuelt, har gode forutsetninger for filosofisk søken.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se