EmailChoose Note

Instructions :Det som kreves av oss er at vi har kjærlighet til det høyeste, ønske om sannhet, vilje til å leve etter de guddommelige lovene og at vi selv er i balanse.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se