EmailChoose Note

Instructions :Det finnes en guddommelig sjel i alle mennesker. Derfor kan alle finne den hvis de vil ta i bruk sine iboende evner og muligheter.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se