EmailChoose Note

Instructions :Målet kan appellere til oss, siden det kommer fra det høyere selvet, men egoet vil skape hindringer og gjøre motstand mot at vi når dit.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se