EmailChoose Note

Instructions :Kan vi bygge bro mellom dette ulykkelige jordiske livet og det fredfylte evige livet? Må de to være atskilte for evig og alltid? Alle vise, opplyste og helgener svarer bekreftende på første spørsmål og negativt på det andre.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se