EmailChoose Note

Instructions :Med denne hendelsen innledes en ny æra i vårt personlige liv. For første gang i livet føles det som vi har vært i berøring med virkeligheten, og at vi tidligere bare har levd i skyggen av den. Dette er første ledd i en lang kjede av gode følger og derfor det viktigste av dem. Den som en gang setter sin lit til det høyere selvet - noe som symboliseres og bekreftes gjennom inntreden på den åndelige veien, forplikter seg til noe som det er umulig å forutse de endelige og formidable følgene av.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se