EmailChoose Note

Instructions :Bare fordi de fleste mennesker ser ut til å nøye seg med en overfladisk forståelse og ikke er interessert i eller klare for dypere filosofiske tanker, betyr det ikke at de ikke utvikler seg åndelig. Tvert imot, det kan hende at de gjør det svært bra på sitt respektive utviklingsnivå. Men før de kan forstå mer avanserte sannheter, må de inkarnere mange flere ganger.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se