EmailChoose Note

Instructions :Hvilken åndelig opplevelse vi får, avhenger av hvor mye vi har utviklet oss personlig og mentalt og hvor mye vi lengter og strever.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se