EmailChoose Note

Instructions :Den som har studert denne læren tror ikke at døden er slutten for ham, selv om den er slutten for kroppen. Det er både en logisk og en biologisk sannhet for ham at den indre personligheten vil overleve, bevisstheten vil fortsette sin eksistens.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se