EmailChoose Note

Instructions :Jeg har et personlig selv. I mitt indre finnes det også et upersonlig selv, et høyere selv. Vi kan gjøre feil på grunn av egoets begrensede perspektiv – eller oppdage det høyere selvet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se