EmailChoose Note

Instructions :Når egoet har utviklet seg optimalt fysisk, mentalt, estetisk og åndelig, er det riktig tidspunkt å gi slipp på det, men ikke før. Men dets egoisme og mangel på disiplin kan vi når som helst gi slipp på.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se