EmailChoose Note

Instructions :Hvis vi slutter å se på vårt eget liv fra egoets begrensede standpunkt og i stedet betrakter det fra vårt utviklingsnivå i reinkarnasjons-syklusen som har et mye bredere perspektiv, får tilværelsen en helt annen mening og en mye rikere betydning. Å bringe vår personlige tilværelse i harmoni med verdensidéen blir da både en plikt og en glede.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se