EmailChoose Note

Instructions :Så lenge de to menneskelige egenskapene - fornuft og fantasi – tjener den primitive siden av mennesket, vil det forhindre det virkelige mennesket fra å bli født.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se