EmailChoose Note

Instructions :Alt som tilhører egoet og dets ønsker og angst må vike. For noen er det vanskelig å gi slipp på stolthet, mens det for andre er vanskeligere å gi slipp på skam, men begge deler må vike.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se