EmailChoose Note

Instructions :Det er når vi mennesker står overfor en alvorlig krise, en stor fristelse, eller virkelig motgang, at vår sanne karakter kommer til syne...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se