EmailChoose Note

Instructions :De som bare setter av noen få minutter hver dag for å reflektere over og minnes det høyere selvet, kan ikke forvente en åndelig respons som er forholdmessig mye større enn det de selv har gitt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se