EmailChoose Note

Instructions :Det gjør oss godt å glemme verden og dens pulserende liv i tjue eller tretti minutter hver dag for å huske det høyere selvet og dets stillhet og harmoni. Denne glemselen løfter og foredler oss samtidig som den fører oss bort fra egoet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se