EmailChoose Note

Instructions :Alle vitenskapelige bevis tyder på at det er én makt som står bak hele universet, og alle religiøse mystiske erfaringer og filosofisk innsikt bekrefter dette. Og ikke bare det; det er denne makten som opprettholder hele universet. Dens intelligens er unik, makeløs, utrolig. Det er denne makten jeg kaller Verdensbevisstheten.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se