EmailChoose Note

Instructions :Meningen bak Jesu’ bruk av lignelsen om sønnen og faderen var å forklare at vårt indre selv er skapt av - og fortsatt er i relasjon til den høyere makten – Gud.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se