EmailChoose Note

Instructions :”Jeg setter pris på livet og prøver å leve et liv i fred, glede og optimisme,” skrev Spinoza til en han brevvekslet med.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se