EmailChoose Note

Instructions :Når vi har opplevd et grusomt slag – som å miste noen vi har veldig kjær – forstår vi bedre hvorfor Buddha hevdet at alt liv er lidelse. Når vi opplever bedre tider går denne sannheten oss hus forbi. Det er først når vi opplever hjerteskjærende sorg at mange til slutt begynner sin åndelige søken, for da har en omsider lært at bare hvis en kommer nærmere den høyere kraften kan en oppnå en mer varig indre fred. I det fredfylte indre livets sentrum – i dets styrke og forståelse – kan vi finne kompensasjon for ytre strev, sorg og tap.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se