EmailChoose Note

Instructions :På den lange veien står han med ryggen mot det høyere selvet og prøver å lære opp egoet på nytt. På den korte veien forlater han denne posisjonen og vender seg mot det høyere selvet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se