EmailChoose Note

Instructions :La oss prøve å se utover våre egne feil til det høyere selvets fullkommenhet, det sanne bildet av oss selv som Gud skapte mennesket i.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se