EmailChoose Note

Instructions :Konsekvensen av treningen på den korte veien er at uansett hvilket spørsmål, problem, situasjon og aktivitet vi er engasjert i, er vår første tanke å overgi det hele til det høyere selvet og identifisere oss med det høyere selvet. Senere, når vi vender tilbake til det vi var opptatt av, vil vi kunne betrakte det i dette guddommelige lyset.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se