EmailChoose Note

Instructions :Intuisjonen dukker ikke alltid uventet og plutselig opp fra bevissthetens dyp: ofte tar den form i en langsom prosess som kan ta timer, dager og noen ganger uker.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se