EmailChoose Note

Instructions :Vi må trene oss i å bli vâr den første svake fornemmelsen aven intuitiv sinnsstemningog trene oss i å slippe alt annet når vi merker at den er på gang.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se