EmailChoose Note

Instructions :Intuisjon - som Bergson kalte den sikreste veien til sannheten – fjerner all nøling. Når du er i kontakt med det høyere selvet for å løse et problem, får du en direkte befaling om hva du skal gjøre, og da vet du at det er riktig. Uklarheten og nølingen og vaklingen som oppstår når du slites mellom motstridende synspunkter, smelter...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se