EmailChoose Note

Instructions :I enkelte øyeblikk kan vi få en fornemmelse av noe guddommelig, av en hellig fred. Det er øyeblikk vi må ta vare på, for de er dyrebare. De gir oss følelsen av å være i berøring med det høyere selvet; med noe bakenfor vårt vanlige selv, og at det går an å legge fortiden, med dens villnis av minner og feiltrinn, bak oss.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se