EmailChoose Note

Instructions :... I dypet av hjertet er jeg ikke atskilt fra noen – på samme måte som denne læren i sitt mangfold ikke utestenger noen. Da jeg begynte å nedtegne den, måtte jeg gi den et navn, og jeg valgte å kalle den filosofi fordi det var en for vid og generell betegnelse til at noen sekt kunne ta eierskap over den. Egentlig vendte jeg bare tilbake til ordets edle og klassiske betydning hos de gamle grekerne. Den åndelige sannheten man fikk tilgang til under innvielsen i de eleunesiske mysteriene ble kalt filosofi, og den innvidde ble kalt filosof, eller den som elsker visdom…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Jeg vet ikke om noen bedre eller videre betegnelse for åndelige søkere enn å kalle dem filosofistudenter...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... En demokratisk avskaffelse av status knyttet til klasse og spesielle grupper vil bli noe som kjennetegner den kommende tidsepoken. Dette bør også avspeile seg i miljøene til søkere innen mystikk og filosofi. Hvis noen mener å stå over andre, bør de vise det i form av gode holdninger og handlinger.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Jo mer vi tror at alt i tilværelsen er forent, jo mindre bør vi flokke oss sammen bak innhegninger. For hver nye kult eller gruppering som føyer seg inn i rekken, multipliseres grunnene til menneskelig isolasjon og derved til menneskelig konflikt og stridigheter...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Vi må alltid være bevisst det faktum at vi er innbyggere av et verdenssamfunn...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Filosofens større og edlere visjon hindrer ham i å etablere en egen gruppebevissthet for seg selv og for dem som tenker på samme måte. Derved avstår han fra å etablere en ny kult, en ny organisasjon, eller gi læren et nytt navn. For filosofen er det et faktum og ikke en myte at menneskeheten er ett...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se