EmailChoose Note

Instructions :De som anser filosofi som fritidssyssel og tidsfordriv for noen få som ikke har noe bedre å ta seg til, tar veldig feil...Filosofien kan uten unntak hjelpe oss med alle personlige og sosiale problemer. Den viser oss hvordan vi kan oppnå en balansert tilværelse i et ubalansert samfunn...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se