EmailChoose Note

Instructions :...Utgangspunktet for den korte veien er at vi alltid er guddommelige. Det finnes i oss allerede, det er ikke noe nytt, vi bare må prøve å gjenkjenne det som allerede er der.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... På den lange veien ønsker mange søkere seg opplevelser – mystiske, okkulte, psykiske. Det er egoets ønsker, sammen med tilfredsstillelsen av å gjøre fremskritt. Egoet føler seg viktig. På den korte veien finnes ingen ønsker om indre opplevelser av noe slag. Når du allerede er i virkeligheten, har du ikke lenger noen ønsker…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Det finnes ikke en bestemt regel som gjelder for alle. For én passer det best å følge den korte veien litt og den lange veien lenger eller over lengre tid. For en annen kan det være motsatt. For de fleste er en kombinasjon det beste…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Det er viktig å ha en levende tro på det høyere selvet, og bli som et barn – og like avhengig av det høyere selvet som barnet er av sine foreldre.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Gjennom den aktive delen av dagen, går meditasjonen ut på å huske og alltid forsøke å ha det høyere selvet i tankene. Tenk: DET ER (det er tilstrekkelig)...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...På den lange veien prøver søkeren å forbedre seg. Han har oppturer og nedturer, opplever å lykkes og mislykkes. Skuffelser gjør ham fortvilet. På den korte veien kan ingen slik situasjon oppstå, fordi han er tillitsfull som et lite barn. Han har gitt hele fremtiden sin over til det høyere selvet – til Gud, som han stoler helt og fullt på. Han vet han har tatt en riktig beslutning, og er derfor alltid glad. Han setter sin lit til nåden, og han vet at den kommer fra den viseste kilden bakenfor verden. Uansett hva som skjer, vil det være til hans beste ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Vanligvis lever vi i våre tanker, i våre små personligheter, selv om tankene er åndelige. Derfor må vi holde oss unna alle tanker. Å tenke på det høyere selvet som er uten form, er ikke mulig. Vi forsøker, men hver idé, hver form blir likevel feil. Vi kan ikke forestille oss det høyere selvet. Derfor er det bedre å la være å prøve og bare være stille...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Den lange veien - her skjer arbeider gjennom egoet. Søkeren mener han er egoet og utvikler konsentrasjon, forsøker å bli bedre, foredles mer og mer. Han sier: ”Jeg gjør dette arbeidet ...”
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...På den korte veien er det annerledes fordi idéen om et ego ikke er med, bare det høyere selvet, ikke lengsel (som tilhører den lange veien), men identifikasjon ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se