EmailChoose Note

Instructions :Hvorfor kommer vi bare til Gud med våre kaotiske problemer og mørke tanker? Hvorfor bare som tiggere, eller når vi er ulykkelige, miserable, syke? Kan vi ikke komme til ham med glede, fordi vi føler kjærlighet til ham - for hans egen skyld?
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se