EmailChoose Note

Instructions :Vår hengivenhet vil ikke bli mindre når vår mystiske side utvikles. Hengivenheten vil også vokse, side om side med den andre. Men den vil befri seg mer og mer fra egoistiske interesser eller klamring inntil den overgår i ren kjærlighet til det høyere selvet, ene og alene for dets skyld.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se