EmailChoose Note

Instructions :...Det er ingen måte å oppfylle meningen med vårt liv uten at vi går inn i bevisstheten. Det kan ikke skje gjennom tenkning, uansett hvor metafysisk den måtte være. Det kan ikke skje gjennom handlinger, uansett hvor uselviske de måtte være. Det må skje i dypet av hjertet. De andre faktorene er nødvendige, men sekundære.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se