EmailChoose Note

Instructions :Det er sant at vi mennesker lærer gjennom skuffelse og utvikler oss gjennom lidelse. Men derfor må må vi ikke glemme at vi også lærer og utvikler oss gjennom glede og skjønnhet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se